FAQ

General

Kvalita.

Většinou (z velké části) železná plechovka. Stejný rozdíl ve významu jako mezi slovy AUTOMOBIL, VOZIDLO, AUTO.

Bezpečnostní třída je fakticky jeden z hlavních ukazatelů toho, jak je trezor odolný proti útoku.

Odporová jednotka je neoficiální, ale za mě prakticky nejdůležitější ukazatel bezpečnosti trezoru. Je to hodnota vyjadřující skutečnou hodnotu průlomové odolnosti, která byla změřena při testech ve zkušební laboratoři.

Přesto, že může být nějaký trezor certifikovaný v konkrétní bezpečnostní třídě – jiný může mít vzhledem ke své konstrukci vyšší odolnost a to i přes to, že není certifikovaný. Jestli zvolí zákazník ověřenou jistotu v rámci certifikovaného trezoru, bude moc být klidný, že vyhový požadavkům pojišťovny.

Pro trezory platí v současné době pouze tří standardy, dle kterých se trezory řadí do jednotlivých kategorií:
– EN 1143-1
– EN 1143-2
– EN 14 450

Slouží k bezpečnému spojení se stavebním materiálem. Podle norem EN 1143-1 a EN 1143-2 je přikotven každý trezor a to až do hmotnosti 1 000 kg.

Locks

Zámek, který blokuje hlavní rozvorový mechanismus trezoru. Je nejvíce chráněn proti případnému útoku.

Zámek, který vedle primárního zámku zvyšuje zabezpečení trezoru nutností odemknout i tento. Aby se trezor otevřel – musí se odemknout PRIMÁRNÍ i SEKUNDÁRNÍ ZÁMEK.

Zámek, kterým lze obejít odemknutí (většinou) PRIMÁRNÍHO zámku. Typicky v případě selhání (např. technická závada na elektronickém zámku).

Jeho zabezpečení a bezpečnost samotná tak musí být minimálně na stejné úrovni jako zámek, který tento obchází.

Zámek, který se používá převážně na zabezpečení vnitřní schránky. Bezpečnost tohoto zámku je minimální – slouží jen pro oddělení hlavního zabezpečeného prostoru.

Základní mechanický zámek. Bezpečnost je definována motýlkovým klíčem a minimálně osmi stavítky v zámku. Výhodou je cena, ale je potřeba si uvědomit, že klíč s sebou budete muset s sebou nosit a nebo ho někde schovávat.

V našich trezorech je zámek kvůli napadení umístěn co nejdále od přední stěny dveří, takže délka klíče k zámku je minimálě 120 mm. Klíč se však dá vyrobit i jako lámací/skládací, což trochu pomůže při nošení, ale na spolehlivosti a ceně nepřidá – naopak. Počet kombinací klíčového zámku je minimálně xxx.xxx

Úžasný vynález, který znáte z TV 🙂 Točíte kolečkem doleva, doprava, pak zase na druhou stranu až se zámek odemkne – tahle romantika je jako stvořená pro lidi, kteří odmítají elektronické vymoženosti. Počet kombinací u mechanického kombinačního zámku je xxx.xxx.

Elektronický zámek je z pohledu bezpečnosti na nejvyšší úrovni, protože kromě počtu kombinací dokáže případného nenechavce potrestat časovou penalizací v případě zadání několika špatných pokusů a na několik minut se zámek zablokuje.

Funkce u trezorového zámku, která definuje čas, za jakou dobu se trezor odemkne po zadání správného kódu. Tato funkce je typická pro elektronické zámky, ale existuje i v mechanické podobě.

Funkce trezorového zámku – výhradně elektronického, která zapisuje jednotlivé stavy, které nastaly v rámci používání – jaký uživatel a kdy odemknul zámek, jestli ho zavřel apod.

Otázky a odpovědi – na co jste se chtěli vždycky zeptat, ale nebylo koho

Ano, ale ne do našeho. Systém ochrany našeho trezoru je navržen tak, aby i při kompletním odřezání nebylo možné trezor otevřít.

Když trezor nebude ukotven, dáte zlodějům výhodu. Buď se jim bude lépe a rychleji otevírat na místě nebo ho rovnou odvezou jinam a tam si s ním budou moc dělat co budou chtít a jak dlouho.

Kontaktujte nás. Když bude nejhůř – budeme ho muset rozřezat jako to bude chtít udělat první AAA otevírač trezorů, kterého najdete ve zlatých stránkách… S tím rozdílem, že mi z něj neuděláme šrot a opravíme ho za rozumnou cenu.

Kontaktujte nás. Když bude nejhůř – budeme ho muset rozřezat jako to bude chtít udělat první AAA otevírač trezorů, kterého najdete ve zlatých stránkách… S tím rozdílem, že mi z něj neuděláme šrot a opravíme ho za rozumnou cenu.

Dostanete – stačí vyměnit baterii. Většina námi nabízených zámků má baterii v krytu klávesnice vně trezoru.

Vybitá nebo vyměněná baterie nemá vliv na stávající kód.

Nemusíte dělat vůbec nic, certifikát platí v rámci své platnosti pro výrobky, které byly za jeho platnosti vyrobeny. Žádný jiný (víc platný) certifikát pro Váš trezor neexistuje.

Zombie náš trezor neotevřou – za to dám ruku do ohně a snim stroužek česneku!