Průvodce pro výběr trezoru na zbraně (ukotvení, normy, RU…)

My, jako výrobci, se řídíme normou, všeobecně můžeme konkretizovat jen tu pro nás nejdůležitější – EN 1143-1. V ní je uvedeno, že konstrukce trezorů musí vydržet předepsanou tuhost kotvícího systému. U II. bezpečnostní třídy je to 50 kN (pět tun) a u III. bezpečnostní třídy je to také 50 kN (pět tun). Dále je v normě uvedeno, že všechny trezory do hmotnosti 1 000 kg musí být ukotveny.

Při naší poslední zkoušce u trezorů v bezpečnostní třídě II, jsme u naší konstrukce naměřili tuhost 6,7 kN, pak se přetrhl šroub. Kotvící otvory dáváme přesto rovnou dva.
Pokud však řešíte trezory do 10 zbraní, tak je to takový kočkopes. Tam vláda předepsala zabezpečení v úschovném objektu s hodnotou průlomové odolnosti 15 RU a předepsaným zámkem třídy A dle standardu EN 1300.

Jenže jak to tak u nás bývá, je to postavené na hlavu

Všimněte si, u té třídy zámku, absence slova „minimálně“ – což by v praxi znamenalo že pokud máte na trezoru certifikovaný elektronický zámek (ten je téměř vždy minimálně ve třídě B), tak byste už vlastně nesplňovali zákon – nesmysl, co? 🙂

Nicméně metody s uváděnou hodnotou průlomové odolnosti v RU se uvádějí jen v té normě EN 1143-1. Tam je ale minimální hodnota pro nejnižší třídu (0) 30 RU. Z toho plyne, že když se nařízení vlády odvolává na 15 odporových jednotek – musí se vybírat trezory jen takové, které prošly testem dle standardu EN 1143-1.

Tudíž pokud Vám na zbraně prodává prodejce trezor ve třídě S1 (která je testována dle standardu EN 14 450), tak to není úplně košer, protože ta nebude mít nikdy ani jednu RU – jednoduše protože EN 14 450 s žádnou hodnotou průlomové odolnosti (RU) nepracuje.

Takže zpět k naší EN 1143-1

Norma říká, že trezor musí vydržet sílu ukotvení 50 kN, ale neříká už nic o tom, kam, do čeho nebo jakým způsobem by se mělo kotvit. Zjednodušeně řečeno – pokud trezor postavíte na zahradu a ukotvíte ho hřebíkem do hlíny – tak máte ukotveno 🙂

Pak ale naštěstí zase přichází na scénu zdravý rozum, protože takto „ukotvený“ trezor neponese žádné stopy po jeho „odkotvení“. A zase – pokud mám trezor na to, aby něco vydržel – ať už mi chrání peníze nebo zbraně, tak by měla být moje osobní starost o to, aby to s ním případný nenechavec neměl tak jednoduché.

Všechny naše zbraňové trezory z řady ZS mají standardně 4 kotvící otvory (2 v podlaze + 2 v zádech) s možností doobjednání až 10+ dalších navíc.

Závěrem

Pokud řešíte trezory pro uložení do 10 kusů, měli byste najít trezor, který splňuje odolnost minimálně 15 RU (dle EN 1143-1). Buď tedy standardní bezpečnostní třídu – tedy minimálně 0 (30 RU) a nebo pak speciální, který byl testován na minimální požadovanou odolnost ve zkušební laboratoři. Nebo existuje ještě jedna možnost, ale o té třeba někdy jindy 😉

S1 nebrat – na zbraně dle nařízení vlády nejsou vhodné. Pokud chcete trezor do 20 zbraní, tak pak hledejte trezory v minimální třídě I. dle EN 1143-1.