Testování bezpečnostních trezorů v akreditované laboratoři

Naše produktové řady DNS a NS splňují normy EN 1143-1 a EN 1143-2. S cílem potvrdit vysokou kvalitu našich produktů a jejich bezpečnost budou na uvedených dvou řadách provedeny testy v akreditované laboratoři.

TESTOVÁNÍ BEZPEČNOSTNÍCH TREZORŮ V AKREDITOVANÉ LABORATOŘI

Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_215/0022418, je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je testování fyzických vlastností trezorů a schránek II. bezpečnostní třídy s označením NS (Neutron Star) a DNS (Deposit Neutron Star) u nichž byl inovovaný rozvorový mechanismus.