Ukotvení trezoru – statika

Článek pro ty, kteří chtějí řešit umístění nového trezoru. Nebo pro ty, kteří ho už mají, ale předem neřešili detaily a nyní pochopí, proč jim třeba teď praská strop o patro níž.

Co říkají normy – trezorová (EN 1143-1) a normy statiky (tzv Eurokódy 0–9)?

Trezor domů, do školy nebo jiné veřejné místo – je v tom rozdíl?

Lepší představa o váze trezorů a objektů kolem nás.

Stavební příprava s ohledem na plánovaný trezor.

Váha trezorů nemusí představovat zátěž jen pro podlahu.

Příslušné normy

Evropská norma EN 1143-1 (bezpečnostní úschovné objekty) je samozřejmě primárně důležitá pro výrobce, pro které představuje zdroj definic konstrukcí, resp. jejich odolnost proti definovaným útokům. Pro veřejnost je důležitá tím, že definuje, za jakých podmínek certifikace platí.

Zjednodušeně řečeno je v ní napsáno, že trezory musí být ukotvené – a to všechny, které jsou lehčí než 1 tuna (1 000 kg). Dále v ní najdeme definici předepsané pevnosti konstrukce, která musí vydržet případný útok (vytržení z tohoto ukotvení). Je však poměrně zásadní si uvědomit, že pevnost tohoto kotvení musí dle normy vydržet konstrukce trezoru. Pevnost hmoty, do které se trezor kotví norma neřeší.

Často se v rámci dodávek trezorů setkáváme s dotazy týkající se nosnosti podlah ve vztahu k umístěnému trezoru. Na mysli tím mají samozřejmě únosnost nejen podlahové konstrukce, ale celé nosné konstrukce stropu.

Oslovili jsme proto zkušeného statika, Ing. Pavla Nechanického ze společnosti 2MAD (www.2mad.cz), která navrhuje byty, rodinné domy, komerční stavby a řeší novostavby i rekonstrukce. Ing. Nechanický poodkrývá, co definují Evropské normy pro stanovení zatížení a na ně navázané návrhové normy pro jednotlivé konstrukční materiály (obecně souhrnně nazývané Eurokódy) ve vztahu ke statice budov a těžkých břemen, které v nich lze umísťovat.

S ohledem na nejrozšířenější druh staveb, se zaměříme na stavby, jenž mají betonové podlahy a zdi z plných cihel. Základním předpokladem je definice typu zatížení. Pokud budeme na trezor nahlížet jako na trvale zabudovaný předmět, se kterým se již nikdy nebude hýbat, bude se jednat o zatížení dlouhodobé, stálé. Pokud na něj budeme nahlížet jako na vybavení prostor, kde existuje pravděpodobnost stěhování nebo nejistota umístění v dispozici, může se zahrnout spíše do kategorie užitných zatížení.

Norma definující zatížení rozděluje typy staveb z hlediska užitného zatížení. Bohužel s ohledem na velkou variabilitu konstrukčně materiálového řešení budov neexistuje u rekonstrukcí jednoduchá rada, jestli daný objekt/konstrukce bezpečně těžký předmět unese. Zjednodušeně lze v první fázi uvažovat, že předměty o hmotnosti kolem 250–300 kg (plná vana vody, plně naložená vestavěná skříň, kuchyňská linka, nádrž na teplou užitkovou vodu apod.) nebudou zásadním problémem. Nicméně vždy je nutné vyhodnotit skutečný stav provedené konstrukce, kterou může provést statik, zkušený projektant nebo stavitel, případně erudovaný dodavatel technologie/výrobku. U novostaveb je situace mnohem jednodušší, protože se s takovým vybavením počítá již při návrhu, a proto zpracovatel dokumentace zahrne potřebné posouzení konstrukcí již do dokumentace pro stavební povolení (případně provedení stavby).

(Ne)Vhodná místa pro umístění trezoru

Pokud řešíte trezor domů, hledejte místo, které je dostatečně stabilní a únosné. V rodinných a bytových domech jsou to především místnosti v přízemí (na terénu) nebo ve sklepech. V těchto patrech se dá totiž předpokládat přenos zatížení přímo do podloží konstrukce a umístění nebude tvořit zásadní problém.

Pokud už musíte řešit umístění trezoru ve vyšších patrech, zkuste se vyhnout místům, která by mohla být už tak oslabena. Typicky může jít o místa v blízkosti schodišť, komínů a dalších větších prostupů v podlaze jako jsou instalační šachty a galerie apod. Je třeba věnovat též pozornost konstrukcím pod stropem. Například umístění ke stěně, která je vynášena větším průvlakem pod stropem nemusí být pro strop žádným problémem, ale průvlaku pod stropem již může nedobře přitížit.

Není všechno těžké, co je kvalitní

Někomu se to může zdát hodně, někomu zase málo. Pokud si tento článek čtete v pohodlí domova, zkuste se schválně zamyslet, jak těžké jsou objekty kolem vás. Velká lednice (plná), klavír, nábytková stěna s knihovnou, napuštěná vana, bojler nebo třeba kotel na tuhá paliva. Možná Vás překvapí, že některé z těchto objektů mohou mít podstatně vyšší hmotnost než moderní trezory.

Neméně důležitým faktorem nosnosti je pak druh zatížení – dynamický nebo statický.

Malý příklad za všechny: parta urostlých a dobře živených kamarádů (5× 100 kg), kteří srdnatě fandí národnímu týmu z rohové pohovky (100–200 kg), představuje hmotnost kolem 600–700 kg soustředěnou do několika subtilních nožiček. Může to tak být pro Vaši podlahu (byť se jedná o krátkodobé zatížení) vlastně horší než trezor odpočívající v klidu někde v tmavém rohu místnosti.

Pokud teprve plánujete stavbu, ale už teď víte, že budete mít trezor, je nejvyšší čas na přípravu umístění trezoru. Jedním z hlavních zásad naší společnosti je diskrétnost, proto ani v tomto ohledu nedoporučujeme hlásat záměr pořízení trezoru všem designérům, stavbyvedoucím nebo dokonce dělníkům. Doporučujeme toto probrat důvěrně s projektantem, který Vám určitě dokáže poradit.

Kotvení

Dalším poměrně zajímavým tématem s Ing. Nechanickým bylo kotvení trezorů ve vztahu k dnešním stavebním hmotám.
Přestože ani beton nedokáže odolat předepsaným definovaným silám v případě útoku, je tou nejlepší volbou stavební hmoty, do které byste měli chtít trezor ukotvit. Šance na správné provedení zvýšíte, pokud se poradíte se svým projektantem nebo nezávislým odborníkem.

Pokud plánujete umístění trezoru v místnosti s plovoucí podlahou, pak pamatujte na to, že po usazení trezoru podlaha plavat přestane – minimálně nebude fungovat dilatace v oblasti zatížené trezorem. Stejně jako např. u krbových kamen, je třeba upravit skladbu podlahy pro danou velikost zatížení od zabudovaného trezoru. I když někdy není kotvení vyžadováno (třeba ze strany pojišťovny), důrazně doporučujeme kotvit alespoň základním způsobem. Vzniká tak další důležitá překážka pro případné nenechavce.

S váhou rostou problémy

Ačkoliv na trhu existují super těžké trezory, které mají pro dané účely své opodstatnění, je dobré si uvědomit, že váha není všechno a náklady s ní spojené (doprava, stěhování a obecně manipulace) pak mnohdy mohou být vyšší než samotná cena trezoru.

Pokud si ve vztahu k trezoru nejste něčím jistí, neváhejte se na nás obrátit. Poradíme Vám.